IP staat voor: Ingress Protection, letterlijk vertaald: binnendringen bescherming. De IP-waarde van een lamp geeft aan in welke mate de lamp bestand is tegen vaste en vloeibare stoffen.

normes IP

De IP-waarde bestaat uit twee cijfers. het eerste cijfer geeft de bescherming tegen vaste delen weer zoals stof of zand. Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen vloeibare stoffen weer. Hoe lager de waarde, hoe slechter de bescherming.

Een armatuur met een waarde van 11 is dus nauwelijks beschermd tegen water en stoffen. Een armatuur met een waarde van 68 is stof en waterdicht.Tabel met uitleg over de IP waardeWaarde

Eerste cijfer

Tweede cijfer

0 Niet beschermd. Niet beschermd.
1 Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50mm (bv. per ongeluk aanraken met handen). Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels.
2 Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12mm (bv. vingers). Beschermd tegen waterdruppels die onder een maximale hoek van 15° vallen.
3 Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm (bv. draden, kabels en gereedschap). Beschermd tegen water dat maximaal onder een hoek van 60° valt.
4 Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 1mm (bv. draden, kabels en gereedschap). Beschermd tegen spatwater uit een willekeurige richting.
5 Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen (i.e. bedrading) en tegelijk schadelijke ophoping van stof. Er kan stof binnendringen, maar dit beïnvloedt de werking niet. Beschermd tegen waterstralen met lage druk uit willekeurige richting.
6 Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen (i.e. bedrading) en tegen binnendringen van stof. Beschermd tegen sterke waterstralen uit willekeurige richting.
7 / Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water (15cm tot 1m diep). Duur test: 30 min.
8 / Beschermd tegen langdurige onderdompeling in water, onder druk.